Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, yêu trẻ, tận tâm với nghề, luôn nắm bắt đổi mới trong chuyên môn và sáng tạo trong phương pháp giáo dục trẻ.