NẰM NGAY TRUNG TÂM THỊ TRẤN, THUẬN TIỆN CHO VIỆC ĐI LẠI ĐƯA ĐÓN TRẺ