Các lớp học tại mầm non Duy Phương được phân chia theo độ tuổi và giới hạn sĩ số của trẻ để đảm bảo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt nhất.