Môi trường lớp học sạch sẽ, thông thoáng. Cơ sở vật chất hiện đại, phong phú từ sân chơi đến lớp học