Ban Giám hiệu lâu năm trong nghề, nhiều kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thường xuyên cập nhật những kiến thức đổi mới trong chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ